Как да

Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Хипертекстова система / Как да ...

 

Как да ...

 

... видя цитати, към даден нормативен документ

 

... видя актовете по прилагане на нормативния документ

 

... да добавя документ към "Важни"

 

... да изтрия документ от "Важни"

 

... да прочета съдържанието на последния брой на Държавен Вестник

 

... да видя съдържанието на държавен вестник

 

... да отпечатам нормативен акт

 

... да отворя нормативен документ

 

... да отворя документ в нов прозорец

 

... да се придвижим в текста на документа

 

... да вивя списък на отворените прозорци

 

... да видя неактуална редакция на норм. документ

 

... да разширя площта от екрана заета с текст

 

... да сменя текущата дата на машината на времето

 

... копирам текст от нормативна единица

 

... да видя съдебната практика по даден текст от нормативния документ

 

... да видя диспозитивът на Решение на ВС

 

Copyright (c) 2003