…да видя списък на отворените прозорци

 

Натиснете F9, ще се появи помощен прозорец подобен на този

 

 

Изберете желаното от Вас заглавие и натиснете върху него, за да се зареди.