… да добавя документ към “ Важни ”

 

1. Натиснете с дясния клавиш на мишката, върху желаното заглавие. Появява се следното контекстно меню:

 

 

 

2. Изберете подменюто “ Добавяне към важните документи ” и натиснете с левия бутон на мишката.

След операцията документа трябва да е добавен във Вашето индивидуално меню “ Важни ”.

 

Забележка: Можете да използвате функциите на това контекстно меню, както в Навигатор – Документи, така и в Навигатор – Класификатор.