… да изтрия документ от “ Важни ”

 

1. Изберете “Важни”

2. Натиснете с дясния клавиш на мишката, върху желаното заглавие. Появява се следното контекстно меню:

 

 

 

3. Натиснете върху “ Изтриване от важните документи”