…копирам текст от нормативна единица

 

Маркирайте текста, като натиснете и задържите левият бутон на мишката, докато се маркира желания от Вас текст и след това натиснете Ctrl+C, за да го копирате в системния буфер. С Crtl+V можете да го вмъкнете в текста на документ, върху който работите с текстообработваща програма.