… да видя неактуална редакция на норм. документ

 

Натиснете с мишката върху бутона отстрани на текущата редакция.

От падащото меню

 

 

изберете желаната редакция.