… да видя съдържанието на Държавен вестник

 

1. Изберете Навигатор - Класификатор

2. Отворете раздела “ Държавен вестник”

 

 

3. Изберете желаната година.

 

 

 

4. От списъка изберете желания брой и натиснете два пъти с левия бутон на мишката.

5. В дясната част на екрана ще се изобрази съдържанието.