Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект на правителството на Федерална Република Германия за Консултантска помощ и модернизиране на Областна управа - Пловдив.   

Този проект е част от програмата на Федерална Република Германия за подкрепа на процеса на реформи в Република България и за привеждане на българската администрация в съответствие с европейските стандарти.

 

 

 

Copyright (c) 2003