…да разширя площта от екрана заета с текст

 

Натиснете бутон “Навигатор”, за да скриете Навигатора.

 

 

Натеснете бутон “Структура”, за да скриете структурата на документа.

 

 

Чрез бутоните можете да управлявате площта заета от текст и да извиквате структурата и навигатора, когато са Ви необходими.