Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Проектът / История

 

История

 

Проект "Консултантска помощ и модернизиране на Областна управа Пловдив" е създаден през 1996 г. по инициатива на тогавашния посланик и по-късно министър на външните работи на България г-н Стоян Сталев в сътрудничество с Областна управа, градовете и общините на регион Пловдив, както и с Технически университет София, филиал Пловдив. Целта съответства и днес на желанията на Българското Правителство и Областна управа Пловдив, а именно - модернизация на Областна управа Пловдив като пилотен проект за българската държавна администрация с помощта на електронно обработване на данни, както и обучение и дообучение на административния персонал. Целта е да се подпомогне българската администрация в процеса на присъединяване към Европейската общност.

Copyright (c) 2003