Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Хипертекстова система / Представяне

 

Представяне

 

1.Обхват на базите данни

 

 • В Хипертекстовата система поддържаме информация за текущото законодателство на Република България. Информацията се актуализира в рамките на 24 часа от обнародването на нормативните документи в Държавен вестник.
 • История на нормативните документите
 • Съдебна практика на Върховните съдилища по гражданските дела
 • Решения, наредби, правилници и др. нормативни документи на Общинските съвети в Република България. Към настоящият момент в базата са включени норм. документи на някои Общински съвети от Пловдивска област.

 

2.Инструменти предоставени на потребителите

 

 • Съвременен интерфейс, подпомагащ потребителите за по-лесно ориентиране в материята.
  Топли думи - директни препратки към тестове от четеният в момента нормативен документи или към текстове на друг цитиран документ
 • Търсене по ключова дума или думи в текста на документа
 • Търсене по ключова дума или думи в текстовете на цялата база от нормативни документи
 • Търсене по ключова дума в заглавията на нормативните докумнти
 • Легални дефиниции
 • Възможности за отпечатване текста на част или на цял нормативен документ
 • Възможност за запазване във стандартен файлов формат - *.rtf (MSWord и други текстообработващи програми), *.txt (Notepad, Wordpad и други), *.html (Стандартен файлов формат за Интернет браузери)
 • Възможност за предварително получаване на информация за съдържанието на нормативният документ - “Относно” за Решения на Общински съвети, “Решаващи мотиви” за решенията на Върховните съдилица
 • Възможност за допълнителна информация по даден закон, например актове по прилагане и др.
 • Специален инструмент за създаване на индивидуален списък с най-важните за даден служител нормативни документи, които ползва ежедневно.
 • Възможност за организация на пространството заето от текст на екрана, според предпочитанията и нуждите на всеки потребител
 • Класификация на информацията според институция издател, тип на документа или брой и година на Държавен вестник
 • Машина на времето - предоставя на потребителите актуалното законодателство към дата от минал период.
 • ПОМОЩНА СИСТЕМА на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, предоставяща и контекстно зависима помощ за съответният инструмент при натискане на F1.
 • Вградено в базата данни Ръководство на потребителя.

3.Обновяване (актуализиране) на базите данни

В зависимост от техническите възможности на организацията са възможни няколко метода на актуализация:

 • Напълно автоматичен - необходима е постоянна свързаност към Интернет (наета линия и др.) и посветен сървър. При първоначалното инсталиране на Хипертекстовата система и системата за актуализиране AIRIN, се настройват за напълно автономно актуализиране (без намеса на служител на организацията).
 • Автоматичен - изисква се наличието на Dial-up връзка към Интернет. Необходима е намесата на служител на организацията за осъществяване на връзката с публичният сървър в Интернет и актуализирането на базите данни.
 • Ръчен - на потребителите е предоставен инструмент за актуализация според техните специфични възможности и нужди. Изисква се по-високо ниво на техническа компетентност.

 

4.Основни работни характеристики на системите

 

 • Работна среда - Системите са предвидени да работят в обкръжението на Локална мрежа - клиент - сървър среда. Актуализацията и инсталирането на базите данни се осъществява на сървъра, а клиетите (работни станции) са единствено ползватели на базата. Възможна е и инсталация на локална машина (когато липсва Локална мрежа), но тогава е необходимо наличието на модем и Интернет акаунт на всяка една работна станция, на която са инсталирани системите.

 

 

 

Copyright (c) 2003