… да видя съдебната практика по даден текст от нормативния документ

 

1. Синхронизирайте съдържанието на норм. документ със текста, като натиснете с десния клавиш на мишката в желания текст.

2. Натиснете с десния клавиш на мишката върху съответната норм. единица в съдържанието.

3. Изберете подменюто “Цитати” и натиснете с мишката върху него.

4. Ще Ви се появи списък с кореспондиращите текстове към настоящата нормативна единица. Ако към настоящият текст има съдебна практика, то съответните Постановления, определения и тълкувателни решения ще присъстват в списъка.