…видя актовете по прилагане на нормативния документ

 

1. Натиснете с дясния клавиш на мишката, върху желаното заглавие. Появява се следното контекстно меню:

 

 

 

2. Изберете подменюто “ Актове по прилагане” и натиснете с левия бутон на мишката. Ще се покаже помощен прозорец със списък заглавия на нормативни актове, които са актове по прилагане.

 

3. Посочете желаният от Вас нормативен акт и натиснете Бутон “ Покажи документа” или натиснете два пъти с левия бутон на мишката върху заглавието.

 

Забележка: Показването на Актовете по прилагане може да се осъществи и като маркирате чрез натискане с мишката върху заглавието и след това натиснете кратката клавишна комбинация Ctrl+Q