видя цитати, към даден нормативен документ.

 

1. Натиснете с дясния клавиш на мишката, върху желаното заглавие. Появява се следното контекстно меню:

 

 

2. Изберете подменюто “ Цитати” и натиснете с левия бутон на мишката. Ще се покаже помощен прозорец със списък от нормативни актове, списък с норм. единици, принадлежащи на документа и конкретните текстове, в които се цитира документа.

 

 

 

3. Чрез посочване с мишката върху конкретно заглавие можете да проучите желаните от Вас текстове.

4. Предоставена е възможност на потребителя да запази във файл тези текстове, натискайки върху бутона “ Експорт всички ”, като и да запази конкретен текст във файл, чрез натискане на бутон “ Експорт”.

5. Чрез бутон “ Покажи документа” може да се визуализира съдържанието на маркирания в най-горния подпрозорец нормативен акт.

6. След приключване на проучването затворете помощния прозорец, натиснете бутона “ Отказ ” или бутон “ ESC ” от клавиатурата.

 

Забележка: Помощният прозорец за “Цитати” може да бъде извикан за и чрез кратка клавишна комбинация CTRL+Q.