Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Проектът / Дейности

 

Дейности

 

 

I. Хипертекстова система

 

Представлява правно-информационна система, проектирана да задоволи потребностите на администрацията от правна информация. Като втора цел при изграждане на системата сме си поставили да разпространим най-добрите управленски практики сред общинските администрации и по този начин да подпомогнем процеса на реформи в администрацията. Системата се предоставя безплатно на общинските и областни администрации, което включва и последваща безплатна актуализация на информацията.

Към настоящият момент (декември 2003 г.) е разпространена сред всички областни администрации на територията на Република България и повечето общински администрации на Област Пловдив. Общият брой на потребителите на Хипертекстовата система е около 1800.

 

 

II. Курсове за компютърна грамотност за служители в общинските и областни администрации

 

 

Съвместно с Технически университет - Пловдив, Проект: "Консултантска помощ и модернизиране на Област Пловдив", организира и провежда курсове за компютърна грамотност. Програмата на курсовете е подготвена съвместно от преподаватели на Техническия университет, административни служители на Областна управа и служители на проекта, за да се отразят максимално образователните потребности на служителите. Целта на тези курсове е да се преодолее страха на по-възрастните служители в администрацията и по-този начин да се подготвят за бъдещото технологично обновление. За периода 2000 - 2003 са проведени 7 курса за обучение, които бяха посетени от 523-ма курсисти. Курсовете се провеждат в модерно оборудвани зали на Техническия унивеситет от хабилитирани университетски преподаватели и отразяват развитието на най-модерните тенденции в Информационните технологии. Успешно завършилите курсисти придобиват сертификат от Техническият университет - Пловдив.

 

 

III. Консултантска помощ при изграждане на техническа инфраструктура

 

 

През юни 2001, за целите на модерната адмнистрация и с цел подобряване на комуникациите, съвместно с екип на Областна администрация Пловдив, бе изградена и конфигурирана локалната компютърна мрежа на администрацията. Тя се превърна във важно регионално звено в Опорната мрежа на държавната администрациия и към настоящият момент Областна администрация Пловдив осъществява функция на регионален супервайзор. За да бъде осъществен проекта като допълнителена материална помощ беше предоставено допълнително активно и пасивно оборудване.

 

 

През май 2003, съвместно със специалисти от дирекция "Информационно обслужване" на Община Пловдив, бе изградена и конфигурирана локална мрежа на Район Северен. Основната идея е за интегриране на локалните мрежи на централното управление на общината с районните кметства, като по този начин се осигури известна оперативност.

 

 

IV. Техническа помощ при изграждане на информационна инфраструктура

 

 

От инициирането на Проекта през 1996-1997 година са дарени компютри на всички общини в Пловдивска област, както и при изграждането и конфигурирането на мрежите на Областна администрация - Пловдив, Община Пловдив, Район Северен и Община Хисар, сървъри, активно и пасивно оборудване.

 

Copyright (c) 2003