да прочета съдържанието на последния брой на Държавен вестник

 

1. Натиснете бутона “Важни” от бутоните за управление на интерфейса IDH_3

2. Натиснете бутона “Най-актуално”

 

намиращ се най-отдолу на Навигатор - Важни

 

 

3. Съдържанието ще се зареди в лявата част на екрана.