… да сменя текущата дата на машината на времето

 

 

 

 

1. Кликнете с мишката първо върху деня и задайте ново число.

2. Повторете процедурата и за месеца и годината.

3. Натиснете клавиш “Enter”

 

За да се върнете в текущата дата повторете горната процедура, но като зададете днешна дата.