Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Контакти

 

Контакти

 

  Проект на Федерална Република Германия за
  Консултантска помощ и модернизиране на Областна управа - Пловдив

 

    Адрес:
    4004 Пловдив
    ул. "Никола Мушанов" 1
    Областна Администрация
    стая 205

 

    E-mail: office@htsys.org

 

    Телефон:
     032/60-55-56
     089/822-81-31
     089/958-78-02


    Нашите спонсори: http://соларни-системи.com

 

 

Copyright (c) 2003