Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за потребители
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Начало / Хипертекстова система / за потребители

 

За потребители

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ
    1. Съдържа националното законодателство на Република България 1. Потребителят получава цялата информация, касаеща националното законодателство
    2. Улеснен интерфейс 2.Следват се механизми и модели, познати на потребителите от Интернет. Необходима е минимална компютърна грамотност за работа със ситемата
    3. Вложена допълнителна информация към документите 3. Получаване на доп. информация от заглавието на норм. документ за неговата валидност (актуален, неактуален), актове по прилагане, свързани документи
   4. Механизми за търсене по зададена ключова дума 4. Възможност за проучване на законодателството по зададена ключова дума(и) характерзираща проблема
  5. Класификация на информацията по няколко признака 5. Възможност за бързо намиране на норм. документ по поне един известен признак – заглавие, тип на норм. документ, изнституция издател или Държавен вестник, в който е побликуван
   6. Бързо и автоматизирано обновяване след всеки Държавен Вестник

6.1. Работа с актуална информация

6.2. Своевременно обновяване на съдържанието с всеки държавен вестник

6.3. Минимални, а при някои условия и нищожни, усилия (грижи) от страна на потребителя за обновяване за обновяване на съдържанието

   7. Механизъм за автоматично обновяване на програмата 7. не са необходими грижи за получаване на бъдещи подобрения на програмата. Извършват се автоматично.
8. Бутон за директен печат на текста на документа 8. При необходимост да се отпечата норм. документ на локален или мрежов принтер
    9. Редакции (история) на документа 9. Предоставя се цялостното съдържание на норм. документ актуален към минала (нектулана) редакция. Възможност за избор от списък с редакции.
   10. Клиент-сървър база данни

10.1. Пестят се ресурси на организацията, понеже базата се инсталира само на едно място (сървър), а не при клиентите програмата заема минимално харддисково пространство.

10.2. За цялата организация системата се актуализира еднократно, а не на всяка отделна работна станция. Не са необходими допълнителни хора за изпълнение на задачи по актуализирането.

    11. Помощна система на български 11. Във всеки един момент от работата със системата и за всеки инструмент потребителя, може да получи помощ, контекстно зависима към дадения инструмент. Интегрирано в системата кратко ръководство на потребителя, необходимо за първоначално запознаване с възможностите на системата.
   12. Възможност за съхранение на направените справки във външни файлове 12. Последващо редактиране или отпечатване на резултатите от търсенето.
    13. Възможност за управление от страна на потребителя на съдържанието на генерираната справка 13. Съставяне на селектирана справка с резултати от търсенето по избор на потребителя
   14. Възможност за търсене в селектиран тип документи 14. Минимизиране на усилията на потребителя при търсене.
15. Топли думи (препратки)

15.1. Бърза справка с текстове от разглеждния документ

15.2. Фокусираност на вниманието на потребителя върху съдържанието (смисъла) на нормативния документ

15.3. Справка с целият текст на нормативния документи

15.4. Връщане в позиция от документа, до

16. Навигация между документи 16. Бърз преход между поредица от заредени документи.
17. Машина на времето

17.1. Актуалност на законодателството към конкретна дата в миналото

17.2. Запознаване с цялостното законодателно обкръжение валидно към тази дата.

18. Инструмент за съставяне на собствен (индивидуален) списък със заглавия 18. Специално и индивидуално за всеки потребител меню с документи, с които работи ежедневно. По-бърз достъп до най-необходимите ежедневни нормативни документи
19. Копиране на селектиран текст 19. Маркиране и копиране на желана текст или част от текст на норамтивен документ и последващо влагане в друг документ, например анализ, доклад и други.
20. Отпечатване на единица, глава или част от нормативен документ 20. Пестене на ресурси на организацията като хартия, консумативи за принтер и време на служителите. Не е необходимо допълнителното използване на текстов редактор.
21. Поддъжка на графики и таблици 21. Цялостно представяне на нормативен документ във вида даден му от законодателя. Създаване и разпространение на документи с илюстрации и данни представени в табличен вид.
22. Управление на интерфейса на програмата от клиента 22. Всеки потребител може да модифицира екранното пространство според собствените си потребности и допълнителни удобства при четене.
23. Възможност за сравнителен преглед на два и повече документа 23. Могат да се сравняват едновременно текстовете на два или повече документа.
24. История на единица 24. Могат да се проследят неактуалните текстове и промените във всяка една единица без да е необходимо да се зарежда цяла редакция.
25. Оцветен и структуриран текст 25. Лесна ориентация и навигация в структурата и съдържанието на норм. документ.
26. Съдържание на документа 26. Бързо и лесно придвижване към позицията на конкретен текст
27. Механизъм за проследяване на промените в текстовете на документа 27. Бърз прегед на новите или текущи промени в текстовете, направени от законодателя. Лесен достъп до променените текстове.
28. Търсене по дума в заглавието 28. Достатъчно е потребителя да знае поне една дума от заглавието, за да намери желания нормативен документ.
29. Списък по тип на документ 29. Ускоряване на проучванията и по бърз достъп до желания нормативен акт, чрез селектиран списък по тип на документа.
30. Легални дефиниции 30. Справки с изрично дефинирани от законодателя юридически понятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Copyright (c) 2003