Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

Проблеми и поддръжка

 

 

Препоръчително е преди да започнете работа с Репликатора да се запознаете с документацията.

 

Първото нещо, което трябва да направите, когато имате проблем е да използвате помощната система. В секцията Проблеми & Решения са разгледани често срещани ситуации.

 

Ако не намерите решение за евентуално възникнало затруднение, можете да се обърнете към нашия екип по поддръжка на посочените в това Ръководство координати.

 

 

Проблеми & Решения

 

   

   
Проблем Причина Решение
Репликаторът е настроен да обновява периодично, но не получавам новите данни. Пакетите не могат да се изтеглят, поради липса на Internet връзка. Осигурете Internet връзка.

Програмата не се стартира, въпреки че е настроена за периодично изпълнение.
Може да се дължи на:

 

(1) неправилна конфигурация
на периодичното изпълнение
(2) неправилна настройка на
самия Репликатор.

 

1) Уверете се, че сте настроили правилно периодичното изпълнение със Scheduled Tasks или командата АТ.
2) Погледнете решенията следващия проблем.
Пакетите не могат да се изтеглят автоматично от Internet.
Това може да се дължи на:
(1) бавна връзка
(2) неправилно настроена връзка
(1) Уверете се, че сте направили всички настройки, данни за които ви е осигурил Internet доставчика:
Gateway, DNS, …
(2) Променете Интернет настройките в самия Репликатор.
Увеличаването на таймаут най-вероятно ще реши проблема.

Обновете ръчно.

(Виж секцията 14. Интерактивна работа)

Когато стартирам програмата въобще не иска да тръгне.

Съвет:
Във файла ac.log можете да намерите обобщена инфор-мация за миналите стартирания и грешки на репликатора.
Той се намира в директорията на изпълнимия файл.
Не е стартиран Interbase Server. Можете да проверите това през Task Manager.
Ако процесите IBSERVER и IBGUARD съществуват значи сървърът работи.
Стартирайте Interbase Server.

Не е зададен правилно пътят до базата данни. Това може да се случи при преместването й или при редактиране/изтриване на .ini файла.

 

 

.ini файлът трябва да се намира в директорията на самата програма!

Стартирайте AIRIN Client с подходящ път към базата данни. .ini файлът ще се създаде сам.
(Виж секцията 13. Параметри на командния ред)

Редактирайте .ini файла.

LastDatabase=<абсолютен-път-към-базата>

Липсва файлът на базата данни или е повреден.

Инсталирайте отново цялата Хипертекстова система.

Съвет:

 

При това положение ще се инсталира твърде старо копие на базата, т.е. ще трябва да инжектирате много пакети. Това ще отнеме твърде много време. За това ви препоръчваме да се обърнете към екипа по поддръжката да ви осигури актуално копие на базата данни.

 

назад

 

 

Copyright (c) 2003