Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

Представяне на платформата InterBase 6.0.1

 

При избор на машина на машина за Бази Данни (DBMS) са взети в предвид следните фактори:

  • Бързодействие

  • Производителност

  • Цена

След анализ беше избран Borland Interbase 6.0.1

Borland Interbase 6.0.1 е високопроизводителен, многоплатформен и съвместим с SQL стандартите за релационни бази данни.

Той е лесен за използване и с ниска цена за поддръжка. Interbase е open source проект и се разпространявасе безплатно.

 

Базата данни е проектирана с оглед спазване на класическия релационен модел.

На фигурата са показани взаимовръзките между отделните таблици.

Направено е условно разделение на таблиците за нормативните документи и нормативните

единиците. В различни цветове са оцветени индексите към тези таблици.

 

 

 

 

 

 

 

 

назад

 

 

Copyright (c) 2003