Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

Диагностика на системата. Log файлове

 

За да знаем какво точно е вършила системата и какви резултати/грешки е получила добавихме модул Logger. В него модулите на приложенията записват:

 

 • действията, които предприемат и метода на класа, който ги предприема;

 • резултатите/грешките, които получават;

 • времето което отнемат отделните задачи(TIMESTAMP на всяко съобщение).

Самият Logger записва събитията във външен файл (LOG файл) и евентуално в прозореца на приложението. Това силно улеснява разработката (и откриването на грешки).

 

от английски logfile – журнал, дневникВсъщност файловете са два:

 • Локален (Local)
  Намира се в директорията на обновяваната база данни и съдържа всички операции, които са били извършени върху нея.
  Нарича се ac_local.log и е в текстов ASCII формат (plain text)

 • Общ (Common)
  Намира се в директорията на обновяваната база данни и съдържа всички операции, които са били извършени върху нея.
  Нарича се ac.log и е в текстов ASCII формат (plain text)

В тези файлове репликаторът записва всички действия, които е предприел и техните резултати. Така в по-късен момент могат да се диагностицират различни проблеми. Когато искате да ни ги изпратите, можете да го направите по два начина:

 1. Да вземете оригиналните файлове и да ги закачите към e-mail като attachment

 2. Да експортирате лог-файловете, чрез менюто Сервизни / Експорт на лог-файла и получения архив да закачите в e-mail. Експортирането намалява размера около 30 пъти!

назад

 

 

Copyright (c) 2003