Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

 

Функция на Airin

 

Нуждата от системата

 

Новоразработената “Хипертекстова система” (HTSYS) имаше нужда от друга система, която да се грижи за актуалността й. Като казваме това разбираме обновяването на на базата данни и самите приложeния-клиенти на HTSYS. Простото прекопиране на базата данни и приложенията беше най-елементарното решение, но е неосъществимо поради това че:

 • самата база данни е около 2Gb – трябва да се пренася на CD-та;приложенията постоянно трябва да се PATCH-ват или преинсталират;

 • всичко се извършва ръчно.

Това са основните причини за да решим, че ни е нужна отделна сисема, която да се занимава със проблема по обновяването. На първо място имахме нужда от автоматизация и удобен начин на работа с обновяващата с-ма, така че да не се налага наемането или обучението на персонал – тъй като тази с-ма трябва да е по-скоро помощна. Трябва да се пренася само нужната (променена или добавена) информация, а не всичката. Последното е наложено от ограниченията на транспортния канал. Той не може да е физически носител – дискета/CD, защото тогава няма да е авто-матично. Трябва да е някакъв вид мрежа. Универсалната мрежа е Интернет.

 

Понятие за Репликация

 

Репликация (от англ. replicate – правя/поддържам точно копие на ...)
по дефиниция това е процес който изравнява информационните нива в две информационни системи. По този начин той ги поддържа синхронизирани една с друга. Системата за която говорим е Репликираща система и отсега нататък за да се избегнат двусмислиците ще употребяваме този термин. В текста ще срещате и термина репликатор – до известна степен двете понятия са взимнозаменяеми.

 

Понятия

 

В настоящата документация ще ползваме много термини и съкращения. Някои от тях ще бъдат давани своевременно, а базовите ще дефинираме тук.

 • Master [Information] System, Главна Система, Сървър на репликация
  Информационна система, в която се правят активни изменения на данните. Тя е активната страна в процеса на репликация – източник на информация. В настоящия случай имаме само една такава. В нея имаме NxWRITER процеси и MxREADER процеси.
  Slave [Information] System, Подчинена Система,
  Clone [Information] System, Система-Клонинг, Клиент на репликация, Read - Only Snapshot System,
  Информационна система, в която не се правят активни изменения на данните и затова трябва да бъде обновявана (репликирана) от главна такава. Тя е пасивен консуматор на информация. В настоящия случай имаме множество такива. В нея имаме само NxREADER процеси.
  Master Database, Главна База Данни, DBM
  Базата данни, която е в сърцевината на главната система.
  За нея е характерно всичко, което е характерно за съдържащата я система.
  Slave Database, Подчинена База Данни,
  Clone Database, База Данни - Клонинг, DBC, Read-Only Snapshot

  Базата данни, която е в сърцевината на подчинената система. Към нея се свързват само NxREADER процеси. Единствения WRITER е репликатора, който донася новите данни. Затова тя се нарича още Read-Only Snapshot или това е моментна снимка на главната с-ма, само за четене от клиентските процеси.
  Репликираща система, Репликатор
  Тя се грижи за обновяване на подчинените системи, като извлича новите данни от главната система.

 • Макросистема
  Системата, която се получава след като репликатора свърже главната с подчинените системи. За нея е характерно определено забавяне (латентност) докато данните пристигнат до подчинените системи.

назад

 

 

Copyright (c) 2003