Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

Инструкции за инсталиране на клиент

 

 

 

 

Стъпка 1

 

Стартирайте HtSysClientSetup.exe от дистрибутивния диск или предварително направената директория, автоматично се извежда съобщение за потвърждение на инсталационния процес.

   

Стъпка 2

 

 

Стъпка 3

 

Изберете програмна директория, където желаете да се инсталира клиента на програмата (необходими са Ви около 5 MB). По подразбиране се инсталира в C:\Program Files\HTSys

Стъпка 4

 

 

Стъпка 5

 

5.1. В полето "Име на сървър", посочете наименованието на сървъра, където е инсталирана основната част на хипертекстовата система

Например: Server 01

 

5.2. В полето "Път(на сървъра), където се намира базата данни", посочете локалният път до базата данни.

Например: C:\\Program Files\HTSys\Database\htsys.gdb

 

5.3. Изберете мрежов протокол. Препоръчваме TCP\IP

Стъпка 6

 

Дава Ви се възможност да прегледате още веднъж настройките и ако сте съгласни да ги потвърдите с "Инсталиране".

Стъпка 7

 

 

    

 

 

 

 

назад

 

 

Copyright (c) 2003