Проектът

    история
    дейности
    кой кой е
    партньори
    отзиви
    новини
Хипертекстова система
    представяне
    как да ...
    за SysAdm
    обновяване
    Downloads

Контакти

 

 

 

 

 

Автоматизиране на репликацията

 

Автоматизирането позволява репликацията да протича без активна намеса от ваша страна. Репликаторът (AIRIN Client) се стартира автоматично през определен период от време. Автоматизирането е подходящо при постоянна Internet връзка.

 

За периодичното стартиране на приложение се използват стандартните средства на операционните системи Windows. Създаването на задача с отложено/периодично изпълнение се извършва по два начина:

 

  • Използва се Scheduled Task

  • Командата AT на Windows NTx

Scheduled Task

Добавяте нова задача с Add Scheduled Task. След като приключите се убедете, че нейните характеристики са както следва:

На страницата <Task>

Run**

c:\htsys\ac.exe auto d:\htsys\database\htsys.gdb

Това е командата, която ще се изпълни в зададеното време.

  • c:\airin\ac.exe – абсолютен път към изпълнимия файл

    auto – команда за автоматично обновяване

  • d:\htsys\database\htsys.gdb - абсолютен път към базата данни, която ще се обновява

Run As…

SERVER\administrator

Той показва с правата на кой потребител ще се стартира задачата.

Този параметър ще липсва, ако операционната система не е Windows NTx.

Уверете се че <Enabled> е отметнато!

На страницата <Schedule>

Настройте часа и периода на изпълнение на задачатанапр.:Schedule Task – DailyStart Time – 02:30

Schedule Task Daily – Every 1 day(s)

Командата AT на Windows NTx

Първо създайте ac.bat файл със следното съдържание**:

d:\htsys\ac.exe auto d:\htsys\database\htsys.gdb

Стартирайте в менюто Start/Run…

at 2:30 /every:m,t,w,th,f d:\htsys\ac.bat

  • 2:30 – часа на стартиране на задачата

    /every:m,t,w,th,f – всеки пон, вт, ср, …

  • d:\htsys\ac.bat – път към току-що създадения .bat файл

**Всички пътища са примерни и за конкретната инсталация ще са различни!

 

Интернет настройки

 

 

 

 

Фиг. 1 (Сервизни/Интернет Настройки…)Таймаут на интернет връзката (sec)време за което връзката трябва да се възстанови, преди да бъде обявена за прекъсната.При по-ниско качество на Internet връзката е възможно файловете да не се изтеглят коректно поради временно прекъсване на връзката или при твърде ниска скорост на връзка.
Опити за сваляне на файлброй неуспешни опити за изтегляне на файл, преди приложението да се откаже напълно.
Повредените файлове трябва да се изтеглят отново, докато не се получи коректен файл.

 

Макс. автоматично сваляни файловемаксимален брой автоматично сваляни пакети при автоматична репликация.Ако се изтеглят прекалено много репликационни пакети, инжектирането им в базата данни може да отнеме значително време (в зависимост от характеристиките на конкретната машина).

   

 

назад

 

 

Copyright (c) 2003